Verwijzers

Het Oncologie Netwerk FysioDordt is gericht op het bereiken van
optimale fysiotherapeutische begeleiding van mensen die kanker
hebben of hebben doorgemaakt. Dit geldt tijdens en na de curatieve
behandelingen, maar ook in de palliatieve fase.

Missie

Het Oncologie Netwerk bouwt vanuit haar deskundigheid aan verbetering
van eerstelijns gezondheidzorg voor mensen die kanker doormaken
of hebben doorgemaakt.
Vanuit de deskundigheid in houding en beweging biedt het Oncologie Netwerk kwalitatief hoogwaardige fysiotherapeutische zorg voor mensen met kanker en/of de gevolgen hiervan in alle fasen van de ziekte conform de huidige richtlijnen.
We maken onderscheid in vier verschillende fases:
• Diagnostische fase
• Curatieve fase: tijdens en na de primaire medisch oncologisch
behandeling
• Palliatieve fase: genezing is niet meer mogelijk
• Palliatief-terminale fase: naar het einde van het leven

Visie

Het Oncologie Netwerk heeft de overtuiging dat in de oncologie fysiotherapeutische zorg een fundamenteel onderdeel is van de zorg bij kanker.
Op basis van ervaring en wetenschappelijk onderbouwde kennis,
kan de bij het netwerk aangesloten fysiotherapeut een positieve
bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van leven in alle fasen van de ziekte.

Individuele behandeling en/of behandeling in groepen

De oncologie fysiotherapeutische behandeling kan zowel in groepsvorm
als individueel plaatsvinden.
Tijdens de intake zal samen met de patiënt een inschatting gemaakt worden of er deelgenomen kan worden aan behandeling in groepsverband of dat de voorkeur uitgaat naar een individuele behandeling.

Aanmelding en intake

Aanmelding kan plaatsvinden via de specialist, huisarts of één van
de andere partners, zoals het palliatief team of andere paramedische
betrokkenen (diëtiste, verpleegkundige, etc.) bij één van de fysiotherapeuten aangesloten bij het Oncologie Netwerk FysioDordt.

Een overzicht van alle deelnemende fysiotherapeuten en hun
specialisaties, vindt u hier.